Obecní knihovna Střítež nad Bečvou

Aktuální informace pro čtenáře

dle současného nařízení vlády je provoz naší knihovny upraven takto:

- knihovna je otevřena pouze pro bezkontaktní výdej předem objednaných dokumentů každé úterý od 15.00 do 18.00

- knihy je možné objednat přes katalog knihovny, emailem (knihovna@striteznb.cz), prostřednictvím facebooku https://www.facebook.com/knihovnasnb a nebo také vhozením lístku do krabičky, která je pro čtenáře připravena v místní prodejně potravin

- pro bližší informace a způsob bezkontaktního výdeje knih pište na email knihovna@striteznb.cz